Care este EVANGHELIA în care noi credem şi pe care ar trebui noi să o predicăm? Iată care: „Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut EVANGHELIA: … Fiindcă v-am dat întâi ce am primit şi eu, cum Cristos a murit pentru păcatele noastre conform scripturilor, Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, conform scripturilor … ” – 1Co 15:1-4
1. MOARTEA | 2.ÎNGROPAREA | 3.ÎNVIEREA
De multe ori este neglijată cea de-a doua parte, Îngroparea. De ce este ea importantă? Se pare că în acea vreme nu toţi criminalii şi crucificaţii aveau parte de o îngropare separată, ci erau aruncaţi la grămadă într-o groapă. Dumnezeu a avut grijă ca îngroparea lui Cristos să se facă într-un mod cu totul special pentru Isus. Trupul Său a fost îngropat într-un mormânt de bogătaşi, un mormânt săpat în stâncă ba mai mult un mormânt cu un acces greoi. Adăugând şi garda romană care păzea mormântul, încercarea de a pretinde că cineva ar fi furat trupul lui Cristos,(şi că nu a înviat cu adevărat), devenea implauzibilă, ba chiar imposibilă. Glorie lui Dumnezeu care S-a îngrijit de toate detaliile pentru ca noi să putem CREDE cu TĂRIE în EVNAGHELIA lui ISUS CRISTOS, Cel mort, îngropat şi înviat, Dumnezeu adevărat, pentru ca eu şi tu să putem fi salvaţi şi să petrecem eternitate cu Dumnezeu!